Zvolenie Zsolta Lukáča za šéfa by bolo krokom k privatizácii BVS!

BRATISLAVA 17. septembra 2015 – Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja považuje možné zvolenie Ing. Lukáča za predsedu predstavenstva BVS krokom k privatizácii BVS. Už dnes výberová komisia zložená z poslancov a nominantov primátora rozhodne o víťazoch výberových konaní na post predsedov predstavenstiev spoločností OLO, DPB a BVS.


Ing. Lukáč na otázku riaditeľa IRBK či si vie predstaviť vstup súkromného investora do BVS odpovedal kladne. Podľa IRBK taktiež Ing. Lukáč nespĺňa predpoklady na tak závažnú funkciu ako je predseda predstavenstva a generálny riaditeľ BVS, nakoľko nikdy nepôsobil v pozícii generálneho riaditeľa v spoločnosti, ktorá by svojou veľkosťou a rozsahom pripomínala bratislavské vodárne. Bratislava nie je v pozícii, aby experimentovala s rôznymi politickými postavičkami. Pán Lukáč má síce pekný životopis, ale jeho manažérske zručnosti ocenili akcionári Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti tak, že po desiatich mesiacoch skončil na pozícii predsedu predstavenstva a musel odísť zo Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti.

Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja žiada členov výberovej komisie aby nepodľahli tlaku lobistov a zvolili odborníkov a nie ľudí, ktorí nevylučuje privatizáciu bratislavskej vody. Bratislavčania v minulosti aj teraz jasne deklarovali, že si neželajú aby bola vodárenská spoločnosť privatizovaná.

V rámci transparentnosti a vyvrátenia všetkých pochybností IRBK dúfa, že výberová komisia zverejní hodnotenie a odôvodnenie výberu kandidátov, ktorí budú predložení mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Taktiež dúfame, že výberová komisia zverejní výsledky zistení forenznej agentúry.