Vedenie magistrátu odmieta zverejniť výsledky auditu

BRATISLAVA 10. septembra 2015 – Vedenie magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy odmieta verejnosti sprístupniť výsledky auditu v mestských spoločnostiach OLO a DPB. Audit si v zmysle zákona o slobodnom prístup k informáciám vyžiadal ešte v auguste Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja. V dopravnom podniku a v OLO bol vykonaný audit na základe návrhu uznesenia poslanca mestského zastupiteľstva Gábora Grendela.


Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja kritizuje postup vedenia magistrátu a považuje ho za absolútne nepochopiteľný. Hlavné mesto nechalo vypracovať audit za peniaze všetkých obyvateľov Bratislavy, primátor z neho cituje a obviňuje vedenie mestských podnikov z netransparentného a neefektívneho riadenia podnikov. Následne na to úradníci odmietnu tento audit sprístupniť verejnosti. „Nerozumiem tomuto postupu mesta. Primátor si voľne cituje výsledky auditu, média tieto útržky zverejňujú a my ako verejnosť nemáme právo vidieť výsledky auditu. Neviem či úradníci svojvoľne odmietajú tento audit zverejniť, alebo je to s požehnaním primátora?,“ pýta sa riaditeľ inštitútu Dragun.

Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja dostal zo sekretariátu zástupcu riaditeľa magistrátu pre úsek finančný odpoveď, že „správa je určená výlučne pre potreby vedenia HM BA a nemôže byť zverejnená. V úvode správy je priamo uvedené: “Predkladaná Správa je určená výlučne pre použitie HM BA pre účely uvedené v zmluve. Správa ani žiadna jej časť nemôže byť bez predchádzajúceho súhlasu Deloitte použitá zo strany HM BA na iné účely, najmä v súvislosti s obchodným rozhodnutím tretej strany alebo na propagačné účely, alebo sprístupnená žiadnej tretej strane alebo ďalej použitá na referenciu alebo citáciu”. V kópii odpovede pre inštitút bola aj riaditeľka kancelárie primátora Petra Greksová, Radoslav Kasander zástupca riaditeľa pre financie a úradníčka z úseku sťažností magistrátu.