V Bratislave sa bude hovoriť o potrebe silných regiónov

Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja organizuje tretí ročník diskusného fora na tému “Potrebujeme silné regióny?”. Konferencia sa uskutoční už tento piatok 7.4.2017 od 8:30 do 14:00  v bratislavskom hotely Carlton. Pozvaní odborníci, zástupcovia štátnej správy, samosprávy a akademickej obce budú diskutovať o budúcnosti regiónov, vzťahoch samosprávnych krajov s mestami a obcami a o vzťahu Európskej únie a regiónov.

      „V posledných mesiacoch sa opäť otvorila diskusia o význame a postavení vyšších územných celkov v územnosprávnom členení Slovenskej republiky. Objavujú sa názory, že systém regionálnych samospráv je potrebné radikálne reformovať, prekresliť ich hranice, či dokonca úplne zrušiť. Od reformy, ktorá vyššie územné celky uviedla do života, uplynulo už 16 rokov. Je namieste položiť si otázky, či sa so súčasnou podobou vyšších územných celkov stotožnili občania a či plnia funkcie, pre ktoré boli pôvodne zriadené. Naša konferencia má ambíciu byť príspevkom k tejto diskusii, ktorá je aj vzhľadom na nedávne zmeny v Ústave SR a blížiace sa voľby do VÚC výsostne aktuálna“, priblížil riaditeľ IRBK Miroslav Dragun.

Cieľom podujatia je poskytnúť komplexný obraz o genéze vzniku a súčasnom stave VÚC z troch hľadísk: odborného, politického a európskeho. Výstupom z konferencie budú odporúčania pre politické subjekty, ktoré majú záujem participovať na reforme fungovania VÚC.

 O Inštitúte pre rozvoj Bratislavského kraja:

IRBK je mimovládna organizácia pôsobiaca od roku 2013. Poslaním IRBK je vytvárať most medzi občanmi, odbornou verejnosťou a komunálnymi politikmi s cieľom zlepšiť fungovanie samosprávy, chrániť životné prostredie a prispieť k celkovému rozvoju kraja. IRBK organizuje každoročne diskusné fóra o aktuálnych otázkach, ktoré rezonujú vo verejnom diskurze. Témami posledných ročníkov bola problematika ochrany vôd a odstraňovania environmentálnych záťaží na území BSK.

 

III. ročník diskusného fóra IRBK – Potrebujeme silné regióny

III. ročník diskusného fóra Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja Téma: „Potrebujeme silné regióny?“

REGISTRÁCIA: http://irbk.eu/konferencia/ konferencia@irbk.eu

V posledných mesiacoch sa opäť otvorila diskusia o význame a postavení vyšších územných celkov vúzemnosprávnom členení Slovenskej republiky. Objavujú sa názory, že systém regionálnych samospráv je potrebné radikálne reformovať, prekresliť ich hranice, či dokonca úplne zrušiť. Od reformy, ktorá vyššie územné celky uviedla do života, uplynulo už 16 rokov. Je namieste položiť si otázky, či sa so súčasnou podobou vyšších územných celkov stotožnili občania a či plnia funkcie, pre ktoré boli pôvodne zriadené. Naša konferencia má ambíciu byť príspevkom k tejto diskusii, ktorá je aj vzhľadom na nedávne zmeny v Ústave SR a blížiace sa voľby do VÚC výsostne aktuálna.

Ciele konferencie:

Cieľom podujatia je poskytnúť komplexný obraz o genéze vzniku a súčasnom stave VÚC z troch hľadísk: odborného, politického a európskeho. Výstupom z konferencie budú odporúčania pre politické subjekty, ktoré majú záujem participovať na reforme fungovania VÚC.

Výstupy z konferencie:

Konferencia bude naživo vysielaná cez sociálne siete. Záznam bude profesionálne spracovaný do štyroch samostatných relácií, ktoré budú dostupné na internete aposkytnuté médiám. Z príspevkov účastníkov konferencie bude vytvorený elektronický aj tlačený zborník, ktorý bude verejne dostupný na stránke irbk.eu adoručený vybraným univerzitným pracoviskám, zástupcom VÚC, samospráv apolitických strán. Odporúčania zkonferencie budú publikované vsamostatnom dokumente. Na konferenciu budú pozvaní zástupcovia médií.

Cieľová skupina:

Pozvaní sú: zástupcovia samospráv, verejných inštitúcií, politických strán, akademickej obce a široká verejnosť.

PROGRAM
III. ročník diskusného fóra Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja Téma: „Potrebujeme silné regióny?“

Registrácia: od 8:30

Otvorenie podujatia: 9:00 – 9:15

Miroslav Dragun – riaditeľ IRBK
Erik Mikurčík – Hotel Carlton
Peter Ďurček – štátny tajomník tbc.
Anton Marcinčin – splnomocnenec vlády SR tbc.

Panel 1.: Ako ďalej s územnou samosprávou ? 9:15 – 10:30

Viktor Nižňanský – Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o, Piešťany, riaditeľ Vladimír Slavík – Prírodovedecká fakulta UK
Ľubomír Falťan – Sociologický ústav SAV

Panel 2.: Bratislavský samosprávny kraj vtedy a dnes 10:45 – 11:20

Pavol Frešo – predseda BSK

MIroslav Dragun – riaditeľ IRBK

Panel 3.: Odsúdený na spoluprácu – Bratislavský mestský región 11:30 – 12:30

Martin Berta – podpredseda BSK
Dušan Pekár– starosta MČ Bratislava – tbc. Ivan Patoprstý – starosta obce Báhoň

Panel 4.: Európa regiónov 12:45 – 14:00

Martin Berta – podpredseda BSK
Ivan Štefanec – europoslanec
Pavol Korec – prírodovedecká fakulta UK

O Inštitúte pre rozvoj Bratislavského kraja:

IRBK je mimovládna organizácia pôsobiaca od roku 2013. Poslaním IRBK je vytvárať most medzi občanmi, odbornou verejnosťou a komunálnymi politikmi s cieľom zlepšiť fungovanie samosprávy, chrániť životné prostredie a prispieť k celkovému rozvoju kraja. IRBK organizuje každoročne diskusné fóra o aktuálnych otázkach, ktoré rezonujú vo verejnom diskurze. Témami posledných ročníkov bola problematika ochrany vôd a odstraňovania environmentálnych záťaží na území BSK.