Štát prebúdza projekt ropovodu cez Petržalku!

Bratislava 24.10.2018 Štátny prepravca ropy spoločnosť Transpetrol navýšila podľa zverejnenej zmluvy v centrálnom registri zmlúv pôžičku pre svoju dcérsku spoločnosť BSP na 4 200 000€. Podľa zmluvy, ktorá bola podpísaná 18.10.2018 mám spoločnosť Bratislava Schwechat Pipeline použiť pôžičku 500 000 eur na financovanie výdavkov spojených s vypracovaním štúdie realizovateľnosti a analýzy environmentálnych rizík spojených s trasovaním ropovodu BSP územím SR, ktorá bude podkladom pre vypracovanie komplexného materiálu na rokovanie vlády SR v súlade s Uznesením vlády SR prijatom na rokovaní dňa 13. decembra 2017.

Podľa dostupných zmlúv Transpetrol navýšil pôžičku vo výške skoro 3 7000 000 eur z rok 2011 na dnešných 4 200 000 €. Občianski aktivisti, ktorí dlhodobo upozorňujú na netransparentné financovanie ropovodné prepojenia medzi Slovenskom a Rakúskom túto pôžičku kritizujú a považujú ju za nehospodárne nakladanie s verejnými financiami.

„Spoločnosť Bratislava Schwechat Pipeline a spoločnosť Transpetrol do dnešného dňa nepredložili verejnosti ani jednu analýzu alebo iný relevantný dokument, ktorý by hovoril o výhodnosti ropovodu do Schwechatu. Táto pôžička dokazuje, že projekt a firma je neživotaschopná a od roku 2009 nedokázali pripraviť žiadne celospoločensky akceptovateľné riešenie trasovania ropovodu,“hovorí Miroslav Dragun.

Spoločnosť Transpetrol presadzuje trasovanie ropovodu cez bratislavské mestské časti Ružinov a Petržalka v blízkosti významných zdrojov pitnej vody. Podľa Miroslava Draguna ropovod len formálne obchádza Žitný ostrov, ale naďalej predstavuje jeho realizácia ohrozenie zdrojov pitnej vody.

Prieskum: Starostom Petržalky by sa stal Ján Hrčka, pred Pätoprstou a Dragunom

Bratislava 2. júla (IRBK) Starostom mestskej časti Bratislava Petržalka by sa podľa prieskumu Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja stal Ján Hrčka so ziskom 28,2%.

Prieskum sa uskutočnil na vzorke 780 respondentov v termíne od 25.6.2018 do 1.7.2018. Na druhom mieste v prieskume skončila podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja, mestská a miestna poslankyňa Elena Pätoprstá, ktorá získala 13,7% hlasov. Tretí v prieskume so ziskom 11,7% skončil občiansky aktivista a riaditeľ IRBK Miroslav Dragun.

Na štvrtom mieste skončila bývala hlavná dopravná inžinierka Bratislavy Tatiana Kratochvíľová s 11,4%, za ňou skončil starosta Petržalky Vladimír Bajan s 10,4%, mestský poslanec Oliver Kríž s 9,6%, vicestarosta Ján Bučan s 8%, mestský poslanec Marián Greksa s 4,7% a viceprimátorkou Ľudmilou Farkašovskou s 2,3%.

Výsledky prieskumu nájdete tu:  Prieskum_SAMOSPRAVA_Petrzalka

MIROSLAV DRAGUN: V Petržalke by mali pribudnúť vlakové zastávky a prepojenie Rajka – Petržalka!

V piatok 27.10.2017 sa uskutočnilo rokovanie medzi generálnym riaditeľom Železničnej spoločnosti Slovensko a riaditeľom Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja vo veci možného vlakového využitia tratí v Petržalke. Zástupcovia IRBK a ZSSK rokovali o potenciálnom vybudovaní novej zastávky v oblasti Digital Parku.

Nová zastávka v Petržalke či rýchle spojenie naprieč celým mestom bez problémovej cestnej dopravy. To sú len dva z mnohých benefitov, o ktorých na stretnutí hovoril generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký v súvislosti s úvahami postaviť novú železničnú zastávku vo frekventovanej časti Petržalky.

„Veríme, že práve lepšie využitie železnice môže zlepšiť zlú dopravnú situáciu, ktorú v Bratislave máme. Pritom treba myslieť aj na prebiehajúcu výstavbu obchvatu D4 a R7, ktorý ju môže ešte mierne zdramatizovať.“

Ako dodal, radi by nielen odľahčili premávku na bratislavských mostoch, ale aj využili už existujúce koľaje vedúce na stanicu Petržalka. To zdôrazňuje aj riaditeľ Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja Miroslav Dragun. Je podľa neho veľmi dôležité, aby sa železničná trať v Petržalke začala aktívnejšie využívať aj v osobnej železničnej doprave.

“Som veľmi rád, že pán generálny riaditeľ ZSSK podporuje rozvoj osobnej vlakovej dopravy v Petržalke. Považujem za dôležité, aby Petržalčania, Jarovčania, Rusovčania a Čunovčania mali možnosť využiť vlaky na dopravenia sa do práce v Bratislave a taktiež, aby sa takýmto spôsobom odľahčili Petržalské cesty.“

Miroslav Dragun totiž pripomína, že v oblasti Auparku a Digital Parku denne pracuje viac ako 10 tisíc ľudí a tí cestujú do práce prevažne autom. Po vybudovaní novej zastávky by mali možnosť prepraviť sa po železnici a vystúpiť z vlaku rovno v mieste, kde pracujú. Vybudovanie zastávky je v súčasnosti konzultované so správcom železničnej infraštruktúry, Železnicami Slovenskej republiky.

Generálny riaditeľ ZSSK informoval o pripravovanom zavedení vlakov medzi Petržalkou a Rajkou, ktoré bude skutočnosťou už od decembra 2017. V súčasnosti v ZSSK pracujú na projekte prepojenia Petržalky regionálnymi vlakmi s centrom mesta Bratislava (Bratislava Nové Mesto) a následne na novú sieť prímestských vlakov smerujúcu z Bratislavy Nového Mesta do Senca a Trnavy.  Projektový zámer ZSSK je v súčasnosti konzultovaný s MDV SR a realizácia je závislá od rozhodnutia a finančných možností objednávateľa.

Pre Petržalčanov by zmena dopravnej obsluhy, spoločne s vybudovaním novej zastávky v Petržalke,  znamenala možnosť využitia železnice pri cestovaní do centra mesta resp. zvýšenie dostupnosti Petržalky pre dochádzajúcich cestujúcich, bez zdržania sa na preplnených cestných komunikáciách v centre mesta a ponad Dunaj.