MIROSLAV DRAGUN: V Petržalke by mali pribudnúť vlakové zastávky a prepojenie Rajka – Petržalka!

V piatok 27.10.2017 sa uskutočnilo rokovanie medzi generálnym riaditeľom Železničnej spoločnosti Slovensko a riaditeľom Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja vo veci možného vlakového využitia tratí v Petržalke. Zástupcovia IRBK a ZSSK rokovali o potenciálnom vybudovaní novej zastávky v oblasti Digital Parku.

Nová zastávka v Petržalke či rýchle spojenie naprieč celým mestom bez problémovej cestnej dopravy. To sú len dva z mnohých benefitov, o ktorých na stretnutí hovoril generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký v súvislosti s úvahami postaviť novú železničnú zastávku vo frekventovanej časti Petržalky.

„Veríme, že práve lepšie využitie železnice môže zlepšiť zlú dopravnú situáciu, ktorú v Bratislave máme. Pritom treba myslieť aj na prebiehajúcu výstavbu obchvatu D4 a R7, ktorý ju môže ešte mierne zdramatizovať.“

Ako dodal, radi by nielen odľahčili premávku na bratislavských mostoch, ale aj využili už existujúce koľaje vedúce na stanicu Petržalka. To zdôrazňuje aj riaditeľ Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja Miroslav Dragun. Je podľa neho veľmi dôležité, aby sa železničná trať v Petržalke začala aktívnejšie využívať aj v osobnej železničnej doprave.

“Som veľmi rád, že pán generálny riaditeľ ZSSK podporuje rozvoj osobnej vlakovej dopravy v Petržalke. Považujem za dôležité, aby Petržalčania, Jarovčania, Rusovčania a Čunovčania mali možnosť využiť vlaky na dopravenia sa do práce v Bratislave a taktiež, aby sa takýmto spôsobom odľahčili Petržalské cesty.“

Miroslav Dragun totiž pripomína, že v oblasti Auparku a Digital Parku denne pracuje viac ako 10 tisíc ľudí a tí cestujú do práce prevažne autom. Po vybudovaní novej zastávky by mali možnosť prepraviť sa po železnici a vystúpiť z vlaku rovno v mieste, kde pracujú. Vybudovanie zastávky je v súčasnosti konzultované so správcom železničnej infraštruktúry, Železnicami Slovenskej republiky.

Generálny riaditeľ ZSSK informoval o pripravovanom zavedení vlakov medzi Petržalkou a Rajkou, ktoré bude skutočnosťou už od decembra 2017. V súčasnosti v ZSSK pracujú na projekte prepojenia Petržalky regionálnymi vlakmi s centrom mesta Bratislava (Bratislava Nové Mesto) a následne na novú sieť prímestských vlakov smerujúcu z Bratislavy Nového Mesta do Senca a Trnavy.  Projektový zámer ZSSK je v súčasnosti konzultovaný s MDV SR a realizácia je závislá od rozhodnutia a finančných možností objednávateľa.

Pre Petržalčanov by zmena dopravnej obsluhy, spoločne s vybudovaním novej zastávky v Petržalke,  znamenala možnosť využitia železnice pri cestovaní do centra mesta resp. zvýšenie dostupnosti Petržalky pre dochádzajúcich cestujúcich, bez zdržania sa na preplnených cestných komunikáciách v centre mesta a ponad Dunaj.

Projekt Danubia parku je v rozpore s územným plánom Bratislavy!?

Projekt Danubia Park v bratislavskom Čunove musí investor Danubia Invest zosúladiť s Územným plánom hlavného mesta a Územným plánom zóny. Tvrdí to starostka Čunova Gabriela Ferenčáková, podľa ktorej ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja zrušilo územné rozhodnutie, ktoré vydal Okresný úrad v Bratislave vo veci Danubia Parku.

„Vo svojom rozhodnutí ministerstvo konštatuje, že bolo vydané v rozpore so zákonom. Okresný úrad a investor sa opierali o záväzné stanovisko hlavného mesta, ktoré napadol prokurátor,“ priblížila starostka.

Hoci hlavné mesto 1. decembra 2014 vydalo súhlasné záväzné stanovisko s investičnou činnosťou spoločnosti Danubia Invest v Čunove, podľa starostky ministerstvo konštatuje, že mesto neposúdilo súlad s územným plánom podľa stavebného zákona. „Vo svojom rozhodnutí ministerstvo uložilo okresnému úradu v prípade podania novej dokumentácie túto zosúladiť s Územným plánom hlavného mesta a s Územným plánom zóny, hlavne so záväznou časťou týchto dokumentácií. V prípade, že nedôjde k zosúladeniu, tak má okresný úrad celý návrh znova zamietnuť,“ tvrdí Ferenčáková s tým, že investor môže stavať, ale musí si zosúladiť dokumentáciu s územnými plánmi.

„Práve apartmánové domy boli namietané ako veľký rozpor, dokonca tie domčeky, ktoré sú pozdĺž brehu, určené na individuálnu rekreáciu, nemôžu byť takto umiestnené. Taktiež bolo namietané, že plochy vody sú započítané do plôch športu,“ priblížila starostka.

Ako tvrdí, investor musí v dotknutom území vyriešiť aj dopravu. Opiera sa pritom o projekt dopravného napojenia Danubia Parku na nadradenú cestnú sieť, ktorú si nechala spracovať Národná diaľničná spoločnosť.

„Bola spracovaná technická štúdia napojenia na diaľnicu, kde je uvedené, že najväčšiu záťaž, ktorú znesie Balkánska ulica, je 890 áut za hodinu a dnes je to v špičke 857. Nemôžeme sa stotožniť s tým, že sa nebude riešiť doprava,“ skonštatovala starostka.

Riaditeľ IRBK Miroslav Dragun priblížil, že ministerstvo nemuselo vôbec riešiť tento problem pokiaľ by primátor Bratislavy Nesrovnal akceptoval protest prokurátora a zrušil kladné záväzné stanovisko ex primátora Ftáčnika.

Je smutné, že primátor Nesrovnal a jeho ľudia, ktorí majú na magistráte v kompetencii územné plánovanie nezrušili nezákonné a v rozpore s územným plánom vydané kladné záväzné stanovisko aj keď ich k tomu vyzval prokurátor, konštatuje riaditeľ Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja Miroslav Dragun.

Andrej Hájek z Danubia Invest pre TASR uviedol, že rozhodnutím ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sú prekvapení. „Aj na základe doteraz vydaných vyjadrení a rozhodnutí dotknutých orgánov k tomuto rozsiahlemu a špecifickému projektu, akým Danubia Park je, sme presvedčení, že sme neporušili zákon v povoľovacom procese. Podľa nás je rozhodnutie ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja protizákonné. Ďalšie kroky si musíme dôkladne premyslieť,“ povedal.       Investor pri realizácii Danubia Parku, v oblasti zdrže Hrušov v Čunove, počíta na ploche 89 hektárov s výstavbou apartmánov, multifunkčného športového centra, kempingu, promenády či prístavu s lodenicami.

TASR + IRBK Foto: TASR