Štatistický úrad sa snaží obhájiť zbabrané sčítanie Bratislavčanov!

Vzhľadom na množiace sa kritické vyjadrenia komunálnych politikov Bratislavy a niektorých jej mestských častí k výsledkom sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, si Štatistický úrad SR dovoľuje upozorniť, že ich kritika je kritikou do vlastných radov.
Podľa zákona č. 263/2011 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011 za výber sčítacích komisárov a výkon ich činnosti, teda za organizáciu zberu údajov v obciach a mestách, zodpovedali mestá a obce.


Vzhľadom na to, že údaje z pravidelnej demografickej bilancie (narodení, zomretí, prisťahovaní, vysťahovaní) sa aktualizujú práve sčítaním obyvateľstva, územná samospráva dostala v roku 2011 možnosť priamo spolurozhodovať o.i. aj o korektnej výške svojich podielových daní na nasledujúcich 10 rokov.
Túto zásadnú skutočnosť si zástupcovia mesta ani odborníci napr. z Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja zrejme neuvedomujú.
Ak sa dnes Bratislava alebo jej niektoré mestské časti sťažujú na nedostatok financií, príčinu svojich problémov musia hľadať nie v Štatistickom úrade SR, ale v svojej vlastnej (ne)činnosti. Použijúc slovník niektorých bratislavských komunálnych politikov – sčítanie zbabrali sami tým, že podcenili jeho význam a dôsledky. Celkovo sa totiž nesčítalo len približne 135-tisíc obyvateľov Slovenskej republiky a rozhodujúci podiel na tomto počte mali práve obyvatelia Bratislavy. To, že išlo o nesčítaných obyvateľov hlavného mesta, nebola chyba štatistického úradu, ale jednoznačne išlo o zlyhanie dotknutých mestských častí Bratislavy, v ktorých takúto, pre nich dôležitú povinnosť vyplývajúcu zo zákona, odignorovali.
Spomínaní komunálni politici radi porovnávajú počet obyvateľov Bratislavy, resp., jej mestských častí podľa Registra obyvateľov SR a demografickej štatistiky. Takéto porovnanie je zavádzajúce, pretože ide o dva rôzne zdroje, získané rozdielnou metodikou a produkované na rôzne účely.
Otázka súčasnej praxe z pohľadu prideľovania podielových daní nie je v kompetencii Štatistického úradu SR. Rozhodnutie o tom, ktorý údaj o stave obyvateľstva bude použitý pri výpočte podielových daní, je dané nariadením vlády SR.

TASR informoval hovorca ŠÚ SR Marián Jánošík.