Naše poslanie

Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja (IRBK) je mimovládna organizácia, ktorá sa zaoberá problematikou rozvoja Bratislavského kraja. Ľudia v IRBK veria, že bratislavský kraj ma veľký potenciál na svoj rozvoj či už v oblasti životného prostredia, transparentného a efektívneho spravovania samosprávy a spoločností založených samosprávami.

Hodnoty Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja
Transparentnosť, otvorenosť, slušnosť

Misia Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja
Byť otvoreným, kritickým partnerom občanom, samosprávam, ale i zástupcom súkromného sektora v našom kraji

Cieľ Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja
Vytvárať pozitívny vzťah obyvateľov bratislavského kraja k svojmu okoliu a kraju