Kontakt

Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja
Medveďovej 1, 85104
Bratislava
Email: riaditel@irbk.eu
Telefón: +421 908 145 184

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Čislo účtu: 5072313113/0900
IBAN: SK230900000000507231113
SWIFT: GIBASKBX