Bratislavské mestské časti majú dostať väčšinu výnosu z poplatku za rozvoj

Bratislavské mestské časti majú dostať väčšinu z príjmu z vybratého miestneho poplatku za rozvoj. Mestskí poslanci dnes na svojom zasadnutí totiž odsúhlasili dodatok k štatútu hlavného mesta, v ktorom určili, že výnos z tohto poplatku by sa mal deliť medzi mestské časti a mesto v percentuálnom pomere 68:32 a vyberať ho majú mestské časti. To však nepodporuje primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal, ktorý je za delenie výnosu v pomere 50:50 a správcom poplatku by podľa neho malo byť mesto.

Zmenu štatútu navrhovali starostovia, ktorí sú zároveň poslancami mestského zastupiteľstva. Podľa starostu Devínskej Novej Vsi Milana Jambora je v zákone jasne definované, na čo sa peniaze z poplatku môžu použiť. „Nám z toho vychádza, že drvivú väčšinu z toho robia mestské časti, a preto by mali mať aj väčšinu toho poplatku,“ povedal Jambor s tým, že bratislavskí starostovia sú pripravení použiť tieto financie aj na veci, ktoré by malo robiť mesto. To, že poplatok majú vyberať mestské časti, je podľa neho efektívnejšie riešenie, ako navrhovalo mesto. Ako tvrdí, stavebný úrad, ktorý stavbu povolí, má už k dispozícii čísla a investor nemusí zbytočne vypĺňať pre magistrát niekoľkostranový dokument. Podľa neho sa zabráni aj zbytočnej chybovosti.

Primátor tvrdí, že chce, aby bola Bratislava jednotné mesto, nie 17 súperiacich mestských častí. „Ten dodatok, ktorý mestské zastupiteľstvo prijalo, iba prehĺbi nerovnováhu medzi jednotlivými mestskými časťami. Doplatia na to obyvatelia tých mestských častí, kde sa stavia málo, alebo vôbec,“ skonštatoval Nesrovnal. Neproporčne viac, naopak, podľa neho získajú tie mestské časti, kde sa stavajú veľké stavebné celky, haly či továrne. Nesrovnal si dá spracovať analýzu, na základe ktorej sa rozhodne, či toto uznesenie podpíše.

Podľa poslanca Jána Buocika je Bratislavčanom úplne jedno, kto bude poplatok vyberať, dôležité je, aby smerovali do mesta. „Tie peniaze musia skončiť tam, kde sa tá výstavba deje,“ priblížil. S takouto deľbou príjmu však nesúhlasí poslanec Martin Borguľa, podľa ktorého je to nevýhodné pre Staré Mesto. Ako priblížil, táto mestská časť je už stabilizované územie a nepočíta sa v budúcnosti s takou rozsiahlou výstavbou, ako je to v prípade Petržalky, Devínskej Novej Vsi, Rusoviec, Vajnôr či Jaroviec. „Poplatok by sa mal vyberať do mesta celý kompletne. Mesto by malo vytvoriť komisiu a podľa potreby by sa tento poplatok prerozdeľoval,“ skonštatoval.

Miestny poplatok za rozvoj sa v Bratislave ešte vyberať nemôže. Mesto musí najprv prijať VZN, ktorého návrh plánuje primátor predložiť na novembrové alebo decembrové rokovanie mestských poslancov. Až od začiatku novembra totiž nadobudne účinnosť zákon o miestnom poplatku za rozvoj. Hlavné mesto chce poplatok vyberať od roku 2017 v jeho maximálnej výške, a to 35 eur za každý štvorcový meter (m2) realizovanej stavby. S takouto sadzbou poplatku počíta mesto pri stavbách na bývanie, stavbách na pôdohospodársku produkciu, priemyselných stavbách, či stavbách využívaných na skladovanie a administratívu.

Projekt Danubia parku je v rozpore s územným plánom Bratislavy!?

Projekt Danubia Park v bratislavskom Čunove musí investor Danubia Invest zosúladiť s Územným plánom hlavného mesta a Územným plánom zóny. Tvrdí to starostka Čunova Gabriela Ferenčáková, podľa ktorej ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja zrušilo územné rozhodnutie, ktoré vydal Okresný úrad v Bratislave vo veci Danubia Parku.

„Vo svojom rozhodnutí ministerstvo konštatuje, že bolo vydané v rozpore so zákonom. Okresný úrad a investor sa opierali o záväzné stanovisko hlavného mesta, ktoré napadol prokurátor,“ priblížila starostka.

Hoci hlavné mesto 1. decembra 2014 vydalo súhlasné záväzné stanovisko s investičnou činnosťou spoločnosti Danubia Invest v Čunove, podľa starostky ministerstvo konštatuje, že mesto neposúdilo súlad s územným plánom podľa stavebného zákona. „Vo svojom rozhodnutí ministerstvo uložilo okresnému úradu v prípade podania novej dokumentácie túto zosúladiť s Územným plánom hlavného mesta a s Územným plánom zóny, hlavne so záväznou časťou týchto dokumentácií. V prípade, že nedôjde k zosúladeniu, tak má okresný úrad celý návrh znova zamietnuť,“ tvrdí Ferenčáková s tým, že investor môže stavať, ale musí si zosúladiť dokumentáciu s územnými plánmi.

„Práve apartmánové domy boli namietané ako veľký rozpor, dokonca tie domčeky, ktoré sú pozdĺž brehu, určené na individuálnu rekreáciu, nemôžu byť takto umiestnené. Taktiež bolo namietané, že plochy vody sú započítané do plôch športu,“ priblížila starostka.

Ako tvrdí, investor musí v dotknutom území vyriešiť aj dopravu. Opiera sa pritom o projekt dopravného napojenia Danubia Parku na nadradenú cestnú sieť, ktorú si nechala spracovať Národná diaľničná spoločnosť.

„Bola spracovaná technická štúdia napojenia na diaľnicu, kde je uvedené, že najväčšiu záťaž, ktorú znesie Balkánska ulica, je 890 áut za hodinu a dnes je to v špičke 857. Nemôžeme sa stotožniť s tým, že sa nebude riešiť doprava,“ skonštatovala starostka.

Riaditeľ IRBK Miroslav Dragun priblížil, že ministerstvo nemuselo vôbec riešiť tento problem pokiaľ by primátor Bratislavy Nesrovnal akceptoval protest prokurátora a zrušil kladné záväzné stanovisko ex primátora Ftáčnika.

Je smutné, že primátor Nesrovnal a jeho ľudia, ktorí majú na magistráte v kompetencii územné plánovanie nezrušili nezákonné a v rozpore s územným plánom vydané kladné záväzné stanovisko aj keď ich k tomu vyzval prokurátor, konštatuje riaditeľ Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja Miroslav Dragun.

Andrej Hájek z Danubia Invest pre TASR uviedol, že rozhodnutím ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sú prekvapení. „Aj na základe doteraz vydaných vyjadrení a rozhodnutí dotknutých orgánov k tomuto rozsiahlemu a špecifickému projektu, akým Danubia Park je, sme presvedčení, že sme neporušili zákon v povoľovacom procese. Podľa nás je rozhodnutie ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja protizákonné. Ďalšie kroky si musíme dôkladne premyslieť,“ povedal.       Investor pri realizácii Danubia Parku, v oblasti zdrže Hrušov v Čunove, počíta na ploche 89 hektárov s výstavbou apartmánov, multifunkčného športového centra, kempingu, promenády či prístavu s lodenicami.

TASR + IRBK Foto: TASR

Bratislavskí starostovia vyjadrili nedôveru Nesrovnali

Magistrát hlavného mesta je nefunkčný, pracuje nekoncepčne, nedodržiava termíny a nerieši zásadné veci. Tvrdia to starostovia bratislavských mestských časti, podľa ktorých komunikácia medzi nimi a vedením hlavného mesta je absolútne nefunkčná. „Boli veľké očakávania od nového primátora Bratislavy Iva Nesrovnala.

Mal veľmi veľa vecí vo svojom volebnom programe, ktoré sľúbil Bratislavčanom i nám starostom, po dvoch rokoch je tu ale sklamanie,“ uviedol na dnešnom brífingu starosta bratislavskej Záhorskej Bystrice a predseda regionálneho združenia bratislavských starostov Jozef Krúpa.

Starostovia sa podľa jeho slov už nemienia ďalej pozerať, ako hlavné mesto nerieši závažné problémy v Bratislave. Nesrovnala preto vyzývajú, aby prestal s hrou na dobrého primátora a zlých starostov.

„Chceme, aby nás bral ako partnerov, zabezpečil fungovanie magistrátu tak, aby sa zvýšila profesionalita a hlavne efektivita. Odporúčame, aby zriadil kanceláriu kontaktu medzi mestom a mestskými časťami,“ skonštatoval Krúpa.

Ako tvrdí, starostovia nedostávajú od mesta spätnú väzbu, príprava všeobecných záväzných nariadení (VZN) trvá dlho a ich pripomienkovanie dostávajú na poslednú chvíľu. „Systém Bratislavy je nastavený tak, že doprava, odpady, osvetlenie a mnoho ďalších vecí je v kompetencii magistrátu a tieto majú v sebe veľké medzery,“ podotkol starosta Záhorskej Bystrice.

Ako príklad nefunkčnosti magistrátu uvádzajú starostovia aplikáciu zákona o miestnom poplatku za rozvoj. Keďže je potrebné v praxi doplniť štatút hlavného mesta a prijať potrebné VZN, starostovia vyzvali v máji primátora, aby vo veci konal. Podľa Krúpu im do augusta neprišla žiadna odpoveď a stále presne nevedia, kedy pristúpi Bratislava k realizácii tohto zákona. „Pritom je to pre mestské časti mimoriadne dôležité, veď hlavné mesto a jeho obyvatelia môžu z príspevkov ročne získať približne 10 miliónov eur,“ skonštatoval Krúpa.

Podľa starostu bratislavskej Petržalky Vladimíra Bajana je problémom aj výstavba náhradných nájomných bytov. Ako tvrdí, mesto už pred dvoma rokmi začalo pripravovať výstavbu nájomných bytov v Petržalke na Kopčianskej.

„Tá však nenapreduje z jediného dôvodu, mesto má samo sebe vydať záväzné stanovisko a toho nie je už niekoľko mesiacov schopné,“ upozornil.

Starosta bratislavskej Devínskej Novej Vsi Milan Jambor skonštatoval, že každý zo starostov pozná nekonečné vyvolávanie na magistrát, doprosovanie sa, aby sa mesto staralo o svoj majetok či dodržiavalo termíny. „Výtlky na mestských cestách zo zimy nemáme opravené doteraz. Denne máme pri výjazde z mestskej časti zápchu, potrebujeme predĺžiť Eisnerovú ulicu, projektovú dokumentáciu k tomu mi primátor sľúbil už minulý rok. Základná umelecká škola je v zúfalom stave a magistrát nekoná,“ povedal Jambor.

Peter Šramko, starosta bratislavského Lamača, zas upozornil na časť odovzdaných hárkov z petície za zákaz hazardu v Bratislave, ktoré počas leta zmizli z magistrátu. „Namiesto toho, aby sa riešil problém na magistráte, mediálne sa spochybňuje doručenie petičných hárkov. Pritom, kým magistrát nevyrieši stratu hárkov, nemôže prijať potrebné VZN a hazard v Bratislave bude mať stále zelenú,“ skonštatoval. Starostovia dnes upozornili aj na problémy so zavedením jednotnej parkovacej politiky v meste, vybudovaním cyklotrás či neriešenia verejného osvetlenia v meste.

Zdroj: TASR

BRATISLAVA: Mesto dostalo ponuku na prevzatie ostrova Sihoť do svojej správy

 Bratislava 19. apríla (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolu s Lesmi SR ponúkli hlavnému mestu zámenu bratislavského ostrova Sihoť za iné lesné pozemky. Ide pritom o územie významného, strategického a najstaršieho vodárenského a vodohospodárskeho zdroja. Na dnešnom krátkom brífingu po rokovaní na ministerstve o tom informoval riaditeľ Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja Miroslav Dragun.

„Takže teraz je loptička na strane hlavného mesta, aby sa rozhodlo, či chce ostrov Sihoť vo svojom majetku a starať sa o neho, alebo to nechá štátnym lesom, aby sa rozhodli, ako uznajú za vhodné, čo sa týka plánu hospodárskej ťažby na ostrove Sihoť,“ uviedol Dragun. Občianski aktivisti pritom podľa neho tento návrh ministerstva pôdohospodárstva a štátnych lesov podporujú a vítajú.

Dragun sa v tejto súvislosti chce zároveň stretnúť s primátorom Ivom Nesrovnalom. Chce ho požiadať, aby na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva predložil poslancom materiál, ktorým by schválili prevod pozemkov do správy hlavného mesta. Či už by sa ostrov Sihoť následne dostal do správy Mestských lesov v Bratislave alebo Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), by bolo už podľa Draguna na rozhodnutí mestských poslancov.
Osobne si však vie predstaviť oba varianty, patričná ochrana vodárenského zdroja by podľa neho zaručená bola. Už pred časom však uviedol, že je zástancom toho, aby sa ostrov Sihoť vrátil do majetku BVS tak, ako to bolo do rozhodnutia v roku 2002, kedy ostrov prešiel pod štátne lesy. „Patričná ochrana by bola zabezpečená. Myslím si, že BVS sa od roku 1886, kedy bol ostrov ako vodárenský zdroj spustený do prevádzky, do roku 2002 starala dobre. Voda tečie a je jedna z najkvalitnejších,“ skonštatoval Dragun.
Hlavné mesto prisľúbilo vyjadrenie dnes popoludní. Primátor Nesrovnal pritom ešte v pondelok (18. 4.) pre TASR uviedol, že v záujme mesta je už dlhodobo ochrana lesov na území Bratislavy. Ide napr. o Mestské lesy, samospráva sa však podľa neho nebráni prevziať do svojej správy aj štátne lesy, „aby ich vedela lepšie ochrániť“.
Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná vydala ešte v pondelok pokyn na okamžité pozastavenie predovšetkým ťažobnej činnosti na ostrove Sihoť. V tejto súvislosti sa dnes stretla aj s bratislavským primátorom. Občianski aktivisti zároveň dnes na ministerstve odovzdali petíciu za zachovanie ostrova Sihoť, ktorú doteraz podpísalo zhruba 5200 obyvateľov.

Občianski aktivisti spúšťajú petíciu za ochranu ostrova Sihoť

Bratislava 8. apríla (TASR) – Občianski aktivisti spúšťajú petíciu za zachovanie ostrova Sihoť ako významného, strategického a najstaršieho vodárenského zdroja. Na dnešnom brífingu to uviedol Miroslav Dragúň z Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja. Reagoval tak na plány štátnych lesov, ktoré by mali v období rokov 2016–2025 vyrúbať až polovicu stromov na ostrove. Podľa aktivistov ide len o drancovanie a biznis, ktorý môže mať nedozerné následky. Argumenty štátnych lesov o poškodených a spráchnivených stromoch pritom považujú za chybné a vymyslené.

Aktivisti v petícii žiadajú ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielu Matečnú (nom. SNS), aby na ostrove Sihoť zakázala akúkoľvek lesohospodársku ťažbu. Tá je podľa aktivistov neprijateľná a v rozpore so záujmami Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) i hlavného mesta. Prioritou by naopak mala podľa nich byť vodoochranná ťažba. Aktivisti zároveň požadujú prinavrátenie ostrova Sihoť späť do majetku BVS. Tej v minulosti patrilo celé územie, v súčasnosti však spravuje len infraštruktúru a cesty. Rozhodnutím z roku 2002 totiž pozemky a lesy prešli do majetku práve štátnych lesov. Aktivisti v tejto veci už požiadali listom o rokovania za ochranu ostrova Sihoť ako spomínaný rezort pôdohospodárstva, tak aj ministerstvo životného prostredia.

Petíciu je možné elektronicky podpídať na stránke peticie.com alebo stiahnuť a vytlačiť na tejto stránke.

 Vodoochrannú funkciu ako základnú funkciu lesa na ostrove Sihoť, ktorej by nemala byť nadradená funkcia produkčná, zdôrazňuje pritom aj samotná Bratislavská vodárenská spoločnosť. „Kryciu povrchovú vrstvu celého ostrova pred neželaným účinkom veľkej vody a vetra najlepšie chráni lesný porast. Počas 130 rokov prevádzkovania vodárenského zdroja na ostrove Sihoť tu bol permanentne udržiavaný kompaktný porast,“ uviedol pre TASR hovorca BVS Ján Pálffy. Spoločnosť preto podľa neho veľmi citlivo vníma každú aktivitu na územiach v blízkosti vodných zdrojov. „Pre BVS je prioritou zachovanie ekologickej stability územia, aby v žiadnom prípade nemohlo dôjsť k ohrozeniu vodných zdrojov,“ doplnil Pálffy. Spoločnosť preto žiada o prehodnotenie plánovaného rozsahu výrubu v ochrannom pásme 1. stupňa.

Lesy Slovenskej republiky si však za plánovanými výrubmi stoja a argumentujú predovšetkým poškodenými a spráchnivenými stromami. Podľa hovorcu Vlastimila Rezeka je z lesohospodárskeho hľadiska ostrov typickým nížinným lužným lesom rozdeleným na mäkký luh a tvrdý luh. V časti mäkkého luhu je vysadený topoľ šľachtený, poprípade vŕba. Stromy tu rastú už zhruba 80 rokov, a tak ich lesy postupne obnovujú a nahrádzajú na 30 percent topoľom domácim. V časti tvrdého luhu rastú typické dreviny tohto typu lužného lesa, teda dub a jaseň, prípadne brest.
„Mäkký luh býva spravidla dlhšie podmáčaný ako jeho náprotivok tvrdý luh, a teda i tomu je prispôsobené hospodárenie v ňom. Toto vedeli i naši predkovia, a preto tam nasadili topole, ktoré sú už teraz za svojím zenitom, odumierajú a logicky je ich treba nahradiť na ďalšie minimálne 60-ročné obdobie novými stromami – drevinami,“ vysvetľuje Rezek. Rúbanie stromov pre biznis však jednoznačne odmieta.
Na výsadbu sa používajú jedno- alebo dvojročné sadenice, ktoré sú vysoké minimálne tri metre. Stromy sú pritom podľa neho pravidelne ošetrované a ochraňované pred zverou, prípadne sa upravujú a tvarujú koruny stromov poškodené jeleňou zverou.

IRBK podporuje iniciatívu Bratislava má Hlas!

Vážení organizátori Bratislava má hlas,

dovoľte mi v mene Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja vyjadriť podporu podujatiu, ktoré pripravujete na 2. marca 2016 na námestí SNP.

My, v IRBK vnímame už dlhodobo potrebu širokej verejnej diskusie k problémom, ktoré trápia Bratislavu a Bratislavčanov. Podujatie Bratislava má hlas vnímame, ako hlasné vyjadrenie názoru aktívnych Bratislavčanov k aktuálnym a akútnym problémom v našom meste.

Vážení organizátori, veľmi si vážime, že ste sa rozhodli zobrať na seba zodpovednosť a zorganizovať toto podujatie, ktorého cieľom je, aby Bratislavčania neboli ľahostajný k svojmu okoliu.

S pozdravom

Miroslav Dragun

Predseda správnej rady

Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja podporuje štrajk učiteľov!

Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja podporuje štrajk učiteľov! Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja zverejňuje stanovisko štrajkového výboru učiteľov

Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti

11. 1. 2016

1. Štrajkovú pohotovosť vyhlasuje štrajkový výbor, zložený z  predstaviteľov učiteľských iniciatív dňa 2. januára v Bratislave.

2. Dôvodom vyhlásenia štrajkovej pohotovosti je dlhodobé ignorovanie požiadaviek učiteľskej obce, odborových a profesijných organizácií v školstve na zabezpečenie primeraného financovania školstva.

3. Cieľom vyhlásenia štrajkovej pohotovosti je primäť vládu SR, aby pred uplynutím svojho mandátu naplnila právo zamestnancov školstva, garantované Článkom 36 Ústavy SR, na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky a na dostatočnú odmenu za vykonanú prácu, ktorá by im umožnila dôstojnú životnú úroveň.

Vyhlásením štrajkovej pohotovosti vládu SR a Národnú radu SR opätovne vyzývame, aby neodkladne:

– legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur od 1. februára 2016 a o 90 eur od 1. januára 2017;

– navýšila rozpočty MŠVVaŠ SR a MV SR na rok 2016 celkovo o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami a zabezpečila tak rodičom a ich deťom rovnaké podmienky v prístupe k vzdelaniu;

– prijala novelu zákona č. 317/2009, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov, obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity, a súčasne zaviazala ministra školstva, vedy, výskumu a športu vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a menovaný zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu a najlepšej praxe v zahraničí.

4. Nesplnenie týchto požiadaviek bude štrajkový výbor považovať za dôvod na vyhlásenie neobmedzeného ostrého štrajku podľa ústavy.

Iniciatíva slovenských učiteľov

Aktivisti zvažujú trestné oznámenie za zbúranie vodárenského zdroja

Bratislava (25.11.2015) Aktivisti z Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja sa obrátili na krajskú prokuratúru so žiadosťou o zrušenie protizákonného búracieho povolenia na odstránenie vodojemu a čerpacej stanice na vodárenskom zdroji Boldog. Búracie povolenie vydala obec Boldog ešte v roku 2013. Podľa názoru aktivistov má kompetenciu rozhodnúť o zbúraní týchto stavieb iba okresný úrad a obec Boldog prekročila svoje kompetencie. „Zákon o vodách jednoznačne určuje kompetencie obciam a okresným úradom pri vydávaní búracích povolení na vodné stavby, medzi ktoré patria aj vodojemy a čerpacie stanice“, približuje Dragun.

Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja taktiež upozorňuje na to, že Bratislavská vodárenská spoločnosť absolútne zanedbáva starostlivosť o tento vodárenských zdroj. Potom čo BVS nechala odstrániť vodojem a čerpaciu stanicu vodárenských zdroj pustne a je rozkradnutý. „V inštitúte zvažujeme podanie trestného oznámenia pre porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Vodárne nechávajú podľa našich zistení vodárenský zdroj bez ochrany a ten je rozkrádaný. Preto sa pýtame čo robí výrobný riaditeľ, ktorý je zodpovedný za vodárenské zdroje?,“ približuje riaditeľ inštitútu Miroslav Dragun.

Inštitút sa okrem krajskej prokuratúry obrátil včera aj na okresný úrad v Senci aby vykonal štátny vodoochranný dozor. Vodárenský zdroj má síce nižšiu kvalitu vody a vyššie hladiny dusičnanov, ale BVS má povinnosť sa starať o svoj majetok. BVS síce nechala z vodárenského zdroja odstrániť všetky objekty a zariadenia. „Vodárenský zdroj de jure existuje, ale po vykonaných krokoch  zo strany BVS a nezodpovednej starostlivosti o tento zdroj pitnej vody je de facto nenávratne zničený,“ uzatvára Dragun.

Zaliate betonove poklady na studni
Zaliate betonove poklady na studni

Zanedbany a poskodeny vchod na vodarensky zdoj zniceny zdroj Poskodena trafoStanoviska okresnych uradovStanoviska okresnych uradov

OZNÁMENIE: TLAČOVÁ KONFERENCIA INŠTITÚTU PRE ROZVOJ BRATISLAVSKÉHO KRAJA

Vážená redakcia, v mene Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja si vás dovoľujeme pozvať na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční:

Termín: 25. 11. 2015 o 10.15 hod.

Miesto konania: Areál vodárenského zdroja Boldog, Vodárenský zdroj sa nachádza medzi mestom Senec a obcou Boldog.

Na TK a prehliadku vodárenského zdroja boli pozvaní: primátor Bratislavy, Malaciek, Senca, Pezinku, Skalice, podpredseda BSK, predseda predstavenstva BVS a poslanci MsZ Bratislava, ktorý búdu 4.12. zvolený do dozornej rady BVS

Témy:

  • Bratislavská vodárenská spoločnosť nezákonne zbúrala vodárenský zdroj na Žitnom ostrove! Je ochrana zdrojov pitnej vody naozaj strategický záujem?

 

Prosíme svoju účasť potvrdte elektronicky na email riaditeľ@irbk.eu, 0908145184