Aktivisti zvažujú trestné oznámenie za zbúranie vodárenského zdroja

Bratislava (25.11.2015) Aktivisti z Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja sa obrátili na krajskú prokuratúru so žiadosťou o zrušenie protizákonného búracieho povolenia na odstránenie vodojemu a čerpacej stanice na vodárenskom zdroji Boldog. Búracie povolenie vydala obec Boldog ešte v roku 2013. Podľa názoru aktivistov má kompetenciu rozhodnúť o zbúraní týchto stavieb iba okresný úrad a obec Boldog prekročila svoje kompetencie. „Zákon o vodách jednoznačne určuje kompetencie obciam a okresným úradom pri vydávaní búracích povolení na vodné stavby, medzi ktoré patria aj vodojemy a čerpacie stanice“, približuje Dragun.

Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja taktiež upozorňuje na to, že Bratislavská vodárenská spoločnosť absolútne zanedbáva starostlivosť o tento vodárenských zdroj. Potom čo BVS nechala odstrániť vodojem a čerpaciu stanicu vodárenských zdroj pustne a je rozkradnutý. „V inštitúte zvažujeme podanie trestného oznámenia pre porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Vodárne nechávajú podľa našich zistení vodárenský zdroj bez ochrany a ten je rozkrádaný. Preto sa pýtame čo robí výrobný riaditeľ, ktorý je zodpovedný za vodárenské zdroje?,“ približuje riaditeľ inštitútu Miroslav Dragun.

Inštitút sa okrem krajskej prokuratúry obrátil včera aj na okresný úrad v Senci aby vykonal štátny vodoochranný dozor. Vodárenský zdroj má síce nižšiu kvalitu vody a vyššie hladiny dusičnanov, ale BVS má povinnosť sa starať o svoj majetok. BVS síce nechala z vodárenského zdroja odstrániť všetky objekty a zariadenia. „Vodárenský zdroj de jure existuje, ale po vykonaných krokoch  zo strany BVS a nezodpovednej starostlivosti o tento zdroj pitnej vody je de facto nenávratne zničený,“ uzatvára Dragun.

Zaliate betonove poklady na studni
Zaliate betonove poklady na studni

Zanedbany a poskodeny vchod na vodarensky zdoj zniceny zdroj Poskodena trafoStanoviska okresnych uradovStanoviska okresnych uradov